Sorteringspuslespill for begynneropplæring og TPO!

Malimo.no - Soreringspuslespill for å øve på lyd, bokstav, ord basert på kompetansemål

Formålet med “Vi sorterer”-serien

...er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Den er laget for å brukes på stasjoner, i par-arbeid eller i en-til-en-undervisning / spes.ped – med fokus på bokstaver, lyder og/eller ord!

Serien finnes som enkeltopplegg (alle ligger også nederst på denne siden) slik at du kan plukke ut tema etter behov, og som en samlepakke med opplegg 1-31. Har du noen ideer, forslag eller ønsker til opplegg ut over de som er listet opp på samlepakken så tar jeg gjerne i mot tips! 🙂

Foreslått bruk

Stasjonsarbeid i norsk og engelsk, samarbeidsoppgaver med læringspartner, individuelt arbeid, en-til-en-undervisning / spes.ped og selvfølgelig tilpasset opplæring! Les lenger ned for gode brukstips for serien!

Serien er egnet for:
 • Norsk: 1.trinn-3.trinn
 • Engelsk: 1.trinn-4.trinn
 • Bokstaver, lyder, staving, ordbygging
 • Praktisk, muntlig eller skriftlig aktivitet

Engelsk utgave for tverrfaglig overlapping

Jeg liker veldig godt å arbeide med like opplegg på norsk og engelsk samtidig. Det gjør den engenske varianten enklere å forstå for elevene, samt at vi får "korket" kunnskapen fra de norske fagene. Vinn-vinn, særlig med tanke på hvor lavt timetall vi har i engelsk! Jeg lager derfor alltid identiske sett med oppgaver på engelsk, den serien kan du se nærmere på her: Vi sorterer-serien på engelsk! Akkurat i denne serien finnes det noen unntak, fordi den har oppgaver om lyder som er særegne for norsk og engelsk. Pakke 10-14 er derfor ikke identiske - men likevel utrolig nyttige. 😉

Tips og triks

 • Skriv ut ett ark med fire pusleoppgaver, eller velg å skrive ut flere sider på samme ark. På bildet til høyre har jeg skrevet ut fire sider på ett ark, og får da mindre versjoner av pusleoppgavene.
 • Klipp ut pusleoppgavene på forhånd - men ikke klipp opp stripene - hvis du ønsker en laminert kant rundt kortene. Hvis ikke kan du laminere hele arket slik jeg har gjort på bildet til høyre.
 • Jeg organiserer mine ferdig laminerte pusleoppgaver i konvolutter etter emne, og har disse konvoluttene i plastlommer i en ringperm. Det går også an å ta hull og henge 10-12 oppgaver på en bokring/nøkkelring.
 • For differensierte oppgaver kan du skrive ut "brett" slik som på eksempelet til høyre, samt et eget sett som du klipper ut og laminerer. Det laminerte brettet fungerer som en mal, der elevene skal pusle og finne ordene. Dette er god hjelp til helt ferske lesere, eller i en-til-en-situasjoner. På denne måten går det også an å spille med pusleoppgavene, der elever har hvert sitt brett, og så trekker de striper fra en bunke på bordet.
 • Ytterligere differensiering får du ved å be elevene skrive ned ordene de pusler i skriveboken sin. Sterke elever kan også skrive setninger med ordene.
 • Varier bruken av pusleoppgavene ut i fra elevenes forutsetninger. På en stasjon er det greit å blande alle oppgavene i et emne og la elevene samarbeide for å løse dem. Noen ganger trenger ikke elevene vite hvilket emne de pusler om, og kan sammen diskutere hva ordene har til felles.
 • I undervisning med enkeltelev kan det være nødvendig å pusle ett og ett ord, samt at eleven på forhånd vet hvilket ord som skal pusles. Dette vet du best selv med tanke på eleven du skal ha. 🙂
 • Hvis du skal bruke oppleggene på stasjonsarbeid går det også an å blande pusleoppgavene og fordele dem på elevene. De pusler det de kan med brikkene de har, og så må de bytte seg i mellom. De kan foreslå og spørre etter brikker basert på bildet, eller manglende bokstaver.

Opplegg i serien – på norsk!