Systematisk arbeid med SMARTE mål!

Jeg er stor tilhenger av å lære elevene strategier som de kan benytte i videre læringsarbeid. Om det så er lesestrategier, regnestrategier eller strategier for å mestre sosiale situasjoner osv.. jeg er tilhenger! Ofte føler jeg at arbeidet med faglig og sosial utvikling kan bli litt diffus. Hva skal de jobbe med, helt konkret? Elevene vet gjerne hva de trenger å bli bedre på, men hvordan kommer de dit?

Malimo.no - systematisk arbeid med SMARTE målMalimo.no - systematisk arbeid med SMARTE målÅ arbeide med SMARTE mål kan hjelpe dem med dette! Det kan også lære dem strategier for målsetting, arbeid med mål, underveisevaluering av dette arbeidet, og ikke minst sluttevaluering. Hva er egentlig SMARTE mål? Som plakatene ovenfor viser handler det om å sette spesifikke mål med konkrete ting som skal oppnås. I tillegg må disse være målbare slik at man kan vite om man har fremgang eller ikke. Målene må være attraktive, det vil si ha en egenverdi for eleven som skal arbeide med dem, i tillegg til å være realistiske. Å sette uoppnåelige mål fører ingen steds hen. Ingen blir motiverte av å kjempe i en oppoverbakke som aldri vil ta slutt. Arbeidet med målene må være tidsbestemte, og man må evaluere underveis og til slutt.

Plakatene jeg bruker kan skrives ut i A3, men også A4, A5 - eller mindre for den del. Å henge dem opp synlig i klasserommet er alltid en god idé, men når elevene skal reflektere og arbeide med målene sine kan det være greit med noen lett tilgjengelige versjoner. Lim dem gjerne inn i arbeidsboken for støtte!

Jeg syns også det er viktig å være systematisk og grundig i notatene man tar når man arbeider med mål som går over en periode. Først må elevene lære om metoden med SMARTE mål. Elevene skal ledes gjennom en rekke refleksjonsspørsmål, og målene deres må gås gjennom grundig. Det er viktig at de får støtte når det gjelder å finne mål, og særlig når det gjelder om det er oppnåelig innenfor rammene man har. Skjemaet jeg bruker for å bryte opp målene inn under hver kategori har bare plass til tre mål. Det holder lenge med ett! Hvis de henger tett sammen er det greit med flere, men jeg anbefaler ikke å ha mer enn to uavhengige mål samtidig. Loggen er også viktig! Dette er din kontroll på hvordan utviklingen går. Det er ikke greit å hoppe over loggingen!

Malimo.no - systematisk arbeid med SMARTE målJeg har valgt å samle alle disse ressursene i en Nyttårspakke. Ikke nødvendigvis fordi SMARTE mål er noe man bare kan sette i Januar, men fordi det fint lar seg kombinere med følelsen av et nytt år, med nye muligheter. Jeg har i tillegg brukt en del andre ressurser som oppladning til å sette mål. Litt refleksjon rundt året som ligger bak oss, litt om julen (ikke om det materialistiske!), og ikke minst om skoleåret så langt. Elever vet veldig godt sine egne styrker og utfordringer. Jeg syns også det er veldig greit å arbeide med mål for klassen først, mest for å la dem bli kjent med metoden og tankegangen. Hva kan SMARTE mål for klassen være? Det er fint å dele elevene inn i grupper og la dem diskutere, komme med forslag, argumentere. Vi kan gjerne stemme over hvilke(t) mål vi skal fokusere på. Det er viktig å gå gjennom hvert eneste punkt, og i fellesskap fylle inn SMARTE mål-skjema (elevene kan skrive på hver sitt, men ta diskusjonen i fellesskap). Dette er god oppladning til å lage individuelle mål. Tankekverna er allerede i gang.

Malimo.no - systematisk arbeid med SMARTE målTenker du dette kan være en nyttig strategi for elevene dine? Sett i gang med SMARTE mål, og lær dem å arbeide systematisk for å oppnå mål de setter seg. Hvis du vil bruke opplegget mitt finner du det her. Lykke til!

Hjertelig hilsen,

Signature

Publisert: 7. desember 2016
Endret: 2. mai 2019

12 konkrete tips for uformell vurdering

Visuelt og taktilt arbeid i begynneropplæringen

Felles lese- og skriveopplæring for alle

Menneskelig verdi - plakat

Bøker bryr seg ikke om kjønn!

Finn Ressursbiblioteket her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *