Snømann-oppgaver

Stjerneskudd er en voksende samling med gratisoppgaver. Bare å printe og ut og ta med i klasserommet! Pin nå og skriv ut senere!Snømann-oppgavene finnes på bokmål, nynorsk og engelsk i samme nedlasting. Nivåmessig vil oppgavene plassere seg omtrent midt på barnetrinnet, selvfølgelig avhengig av elevene. Last ned, skriv ut og se om det er noe for dine elever! Oppgavetypene er som følger:
  • Finn veien til snømannen; elevene skal farge alle tallene som hører til 4-gangen, og finne veien frem til snømannen.
  • Ord-i-ord; elevene skal lage så mange nye ord de klarer med bokstavene fra hovedordet.
  • Tallkjeder; tallet i den store snøballen skal være summen av de to små snøballene.
  • Snøballkast (skriveoppgave); elevene får lese en kort tekst om Sondre Snømann som er uheldig og kaster en snøball i hodet på en jente i klassen. Hva skjer videre? Elevene skriver en kort tekst.
  • Adjektiv; elevene skal skrive adjektiv som kan beskrive en snømann!

Last ned opplegget ved å trykke her!

 Hjertelig hilsen Maren

Publisert: 29. januar 2016
Endret: 14. juli 2018