Meny

Gå til butikk

vitenskap

Ideer til barn som liker rolle- og fantasilek
Ideer til barn som liker rolle- og fantasilek
Fri lek med ulikt støttemateriell støtter opp under språkutviklingen og utvikler ordforråd. Forskning viser at den frie leken stimulerer barnas språkutvikling bedre enn voksenstyrt opplæring. Med disse konkretene kan man også skape nysgjerrighet og interesse for verktøy og bygging, leke...
Les mer »