Fantastisk konkret: klokke med tallinje

For flere andre tips og ressurser til å arbeide med klokka, les dette innlegget: Klokka; tips, arbeidsmåter og materiell! Dette innlegget handler om den fantastiske tallinje-klokka fra Learning Resources. En klokke er som kjent en sirkulær tallinje, noe som av og til gjør det utfordrende å lære å lese av tidspunkt og å regne med tid. I tillegg har ett punkt på en analog klokke to betydninger: en time kan også bety fem minutter. Når elevene har forstått dette, blir det mye lettere å lære.

Denne konkreten er en nyskapende og prisvinnende 24-timers nummerlinjeklokke. Den er etter min mening revolusjonerende når det gjelder å vise tid. Å arbeide med konkreten hjelper elevene med å lære klokken og tid ved fysisk å transformere en tallinje til en klokke. Klokken er delt inn i tre "lenker": en med timer 1-12 og en med timer 13-24 (kan settes sammen), samt en lenke med minutter. Viserne kan tas av og på. Se videoen under!

Steg 1: Begynn med timer

Legg ut tallinjen som viser timer og bruk den røde timesviseren for å flytte frem og tilbake på tallinjen. Snakk om tidspunktene og vær nøye med å forklare overgangen mellom to klokkeslett. Hvor lenge er den fire? Når går den over til klokken fem? Tallet endres ikke før viseren er direkte på neste tall eller har beveget seg forbi dette tallet. Fortsett med denne øvingen til det er forstått.

Når eleven har kontroll på timeavlesning på tallinje fester du kjeden sammen og monterer den på klokken sammen med timesviseren. Nå gjentar dere aktiviteten men sirkulært slik at eleven forstår at dette er det samme som den horisontale tallinjen. Still spørsmål om timene og når de går over fra ett klokkeslett til et annet.

Steg 2: Fortsett med minutter

Gjenta prosessen med å legge ut tallinjen med minutter horisontalt. Plasser den blå minuttsviseren under 0-tallet helt til venstre. Snakk om at klokker viser minutter i inkrementer på fem og fem. Dette er også illustrert med lys/mørk blå farge på tallinjen. Hopp frem og tilbake. Når eleven mestrer dette går dere over til individuelle minutter. Snakk da gjerne om å forholde seg til nærmeste 5 for å finne svaret på hvor man står.

Når eleven har kontroll på minuttavlesning på tallinjen fester du den på samme måte som med hele timer. Bruk kun minuttene alene på klokken i denne omgang. Flytt minuttviseren rundt og snakk om hvilket minutt viseren peker på. Fortsett med dette til det er forstått.

Steg 3: Timer og minutter sammen

Legg nå begge tallinjene ned på bordet sammen (timer ligger direkte horisontalt over minutter). Spør elevene om hva de legger merke til med de to tallinjene? Hvor mange minutter ligger direkte under den første timen? Den andre timen? Osv. Plasser så den røde timesviseren over timetallinjen og den blå timesviseren under minuttstallinjen. Flytt viserne vilkårlig rundt og les av klokkeslett. Be elevene lese av og omdanne det de leser digitalt, da med timer fra 0-12 (ikke opp til 23).

Når eleven har god kontroll på dette festes begge tallinjene på klokken slik at timer og minutter er samlet. Fest viserne og jobb rundt med mange ulike klokkeslett helt til eleven kan lese av klokken. Hvis dette blir vanskelig, eller det ikke "setter seg", er det gunstig å gå tilbake til begge tallinjene på bordet. Gjør dette så mange ganger som nødvendig.

Steg 4: Å regne med tid / differanse i tid

Legg tallinjene for timer og minutter ned på bordet igjen, og pass på å plassere dem direkte ovenfor hverandre (timestallinje øverst). Legg timesviseren på 1 og minuttsviseren på 5. Be eleven lese av hva klokken er (1:05). Spør så ulike spørsmål: Det tar ti minutter å kle på seg, hva er klokken når vi kan gå ut? Eleven flytter minuttviseren for å lese av. Snakk om hva som skjer når minuttviseren skal flyttes lenger på minutt-tallinjen enn hva den tillater (over 60 minutter). Forklar hvordan tall er en evigvarende måleenhet og at når man kommer til 60 begynner man igjen på 0 minutter, men da har timen økt. Gjenta dette med ulike spørsmål til eleven forstår det.

Bruk gjerne disse tekstoppgavekortene i denne øvelsen: Måling 1(tallområde opp til 60min) og Måling 2 (tallområde opp til 8 timer). Eller andre klokkeoppgaver jeg har laget (klikk).

Gå så videre til å feste begge tallinjene på klokken igjen og fortsett med de samme spørsmålene. Gjenta aktiviteten mens man nå arbeider sirkulært. Eleven vi ha en bedre forståelse for dette nå siden dere har gjort det fra før av med timer og minutter. Juster nivået til eleven, hvis det er forstått allerede kan de bruke klokken i oppgaveløsning i stedet.

Steg 5: Introduser 24-timers tallinje

Når eleven har kontroll på steg 1-5 er det på tide å introdusere tallinjen opp til 24 timer, altså fra midnatt til midnatt. Her må man arbeide med og snakke om at 13:00 vil vises på samme plass som 01:00 osv. Tallinjen med 13-24 har egen timesvisning som kan brukes montert på klokken der elevene ser både 1-12 og 13-24 (med mindre skrift) samtidig. Dette er en god støtte for å kunne lese av klokken for hele døgnet.

Gjenta øvelsene som beskrevet ovenfor med 24-timers klokke. Lag oppgaver muntlig, be elevene lage oppgaver sammen med de flytter og jobber med tallinjene og klokkene. Lag gjerne mine ferdiglagde oppgaver (de er også linket opp under) og se i ressursbiblioteket. Alt dette er til sammen flotte aktiviteter som gjør klokken til noe konkret og håndgripelig!

Publisert: 26. april 2020
Endret: 11. januar 2021

Finn klokken her!

Andre matematikkinnlegg


Deprecated: Filen Tema uten comments.php er foreldet siden versjon 3.0.0 med ingen alternativer tilgjengelig. Vennligst inkluder en comments.php-mal i ditt tema. in /nas/content/live/malimoas/wp-includes/functions.php on line 5613

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *