Hva tester og prøver IKKE viser…

Jeg ønsker meg et skolesystem som gir lærere tid og mulighet til å sette fokus på det som er viktigere enn hva vi kan måle på tester og prøver. Vi vet at elevene er så uendelig mye mer enn disse resultatene, og mange av dem trenger å minnes på det. Ja, geometri, grammatikk og grunnleggende ferdigheter er viktig. Det er viktig med en god utdanning. Det er også viktig å gå gjennom livet med en følelse av at den faglige kompetansen man innehar bare er en liten del av det store bildet - og faktisk ikke alltid er det viktigste. Langt viktigere er det å være en god venn, å ha og gi kjærlighet, å kunne vise empati og raushet til de rundt seg, å kunne samarbeide med andre, å ha selvtillit og en god selvfølelse, å være ærlig og pålitelig og ikke minst være tolerant og ha en sans for hva som er rettferdig. Slike egenskaper bor i gode mennesker som bidrar med positiv innflytelse på samfunnet rundt seg, både lokalt og i større perspektiv. Godhet avler godhet.

Jeg har laget denne plakaten for å illustrere noen viktige kvaliteter og egenskaper som ikke måles på tester og prøver. Det er på ingen måte en komplett liste, men det viser hvor mye godt og viktig som vi ikke må glemme midt i målstyringshysteriet. Hvis vi skal utdanne barn og ungdommer til å bli gagns menneske er vi nødt til å regelmessig minne dem på hva det faktisk betyr. Vi må også utfordre dem på dette - hva betyr det å være et gagns menneske? Hvordan er det bra å være? Hva er viktig? Hvordan ønsker vi at andre skal behandle oss? Hvordan behandler vi andre selv?

Alle kan ikke være/ha alt på denne listen, men mange av kvalitetene og egenskapene er i stor grad valg man tar. Summen av erfaringer i barndom og ungdomstid former oss og bidrar til et indre kompass som leder oss gjennom livet. Bruk derfor gjerne plakaten som påminner, som grunnlag for refleksjon og ikke minst diskusjon. (Det finnes også et ferdig opplegg som jobber konkret med sosiale ferdigheter.)

Last ned plakaten på bokmål og nynorsk her!

Publisert: 23. februar 2019
Endret: 6. mars 2019

Les også

Les også...

Gå til ressursbiblioteket

Andre interessante innlegg på Malimo.no