Mine beste tips til Erna for 2020

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale: "I noen land er målet innen utdanning at alle barn skal få gå på skole. Her hjemme er hovedutfordringen å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring."

Jeg har skrevet ned det jeg mener er noen "stalltips" for å bidra til betydningsfulle endringer antallet barn og unge som ikke bare fullfører videregående opplæring, men som går ut av skolen med en god selvfølelse, troen på egne ferdigheter og muligheter, som er deltakende medborgere og rause mennesker.

Mine beste tips for 2020 og tiåret som kommer er:

1. Lytt nøye! Det finnes mer enn nok stemmer fra barnehage og skole som forteller hvor skoen trykker. LYTT til de som har erfaring og står i det hver eneste dag. De vet hva de trenger helt spesifikt.

2. Sørg for at hverdagen i barnehage og skole er forsvarlig for både barn og voksne som er der. Det er den ikke i dag. Selv det som er lovpålagt er ikke alltid mulig å gjennomføre på grunn av ressursmangel.

3. Sørg for at de ansatte er trygge og ivaretatt på jobb. Kommunene og andre arbeidsgivere må ta arbeidsgiveransvaret sitt på alvor. Det er ikke tilstrekkelig å få beskjed om å melde avvik uten at noe skjer i forlengelsen av det. Handling over ord.

4. Slutt å tro at det er mulig å gi barnehage og skole flere oppgaver mens man samtidig kutter. Øk tilskudd dramatisk. Gi rom for flere ansatte fra ulike fagfelt som sammen har en reell mulighet til å lykkes med å gi barna det de trenger.

5. Beskytt pedagogenes autonomi. Den er hellig.

6. Respekter kompetansen pedagoger innehar. Respekter arbeidet som legges ned. Framsnakk skolen aktivt. Reverser avskiltingen av pedagoger som er mer enn kvalifiserte. Kutt ned kraftig på muligheten for å bruke ufaglærte arbeidere til å undervise.

Og til slutt, nøkkelen til punktene ovenfor:

7. Gi barnehage og skole nok ressurser til at det er overhodet mulig å gjennomføre opplæring på en god måte. Frafall i videregående skole, eller utenforskap generelt, begynner ikke i tenårene. Det begynner allerede i barnehagen. Jeg har sagt det før og sier det igjen: Brannslokking er ikke nok, det må inn ressurser i bunnen for å hindre frafall både faglig og sosialt. Utenforskap koster samfunnet millioner, og enda viktigere: har enorme personlige konsekvenser for de det gjelder. Å tilføre nok ressurser gjør at man kan øke bemanningen i skolen ut over lærere. Assistenter, fagarbeidere, spesialpedagoger, sosionomer, helsesykepleiere mm. er viktige aktører som sammen med lærerne kan styre skolen i riktig retning.

Uten nok ressurser i barnehage og skole kan man glemme å få til reelle og varige endringer. Det gjelder for å holde pedagoger i yrket, frafall i skolen, å gi reell tilpasset opplæring som den enkelte har krav på, bekjempelse av mobbing, forebygging av psykisk uhelse og selvmord, motarbeide utenforskap og ikke minst et varmere samfunn med tilhørighet og plass for alle.

Hva er dine beste tips til Erna for 2020 og videre?

Publisert: 1. januar 2020
Endret: 1. januar 2020

Les også...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre interessante innlegg på Malimo.no