Velkommen-diplom [BM-NN]

Ønsk førsteklassingene (eller andre) velkommen til skolen! Du kan redigere navnet til eleven, navnet til lærer, navnet på skolen og skoleårstallet. Dette kan du gjøre digitalt eller for hånd. 🙂 Du kan bruke den til hele klassen som starter på høsten, eller til enkeltelever som kommer til underveis i året. Få gjerne medelevene til å signere navnene sine i så tilfelle!

Last ned her: Velkommen-diplom

Andre diplomer og oppmerksomheter

Publisert: 4. mai 2018
Endret: 18. september 2018